ผลิตและจำหน่าย
ระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาลงานท่อ
งานโครงสร้างเหล็ก
ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร
 
 
SCOPE OF WORK
 
Production and distribution.
Air Pollution control system
Waste water treatment system
Electrical system
Air condition system
Plumbing and piping system
Steel structure
Mechanical design and installation
 
 
คลิกขยายรูป
No.11 Creat By Ch.12                                                            Phoomwis Engineering Co.,Ltd. © Copyright 2009.Allright Reserved.